What is Learning Disability?

מהי לקות למידה?
לקות למידה, המכונה לעתים הפרעת למידה, הינה הפרעה נוירו-התפתחותית הפוגעת בתפקוד הקוגניטיבי של האדם ומשפיעה על האופן בו ילדים, בני נוער ומבוגרים בעלי רמת אינטליגנציה (IQ) נורמלית ומעלה מעבדים מידע ומביעים את רמת ידיעותיהם.
אנשים המאובחנים עם לקות למידה התפתחותית מתמודדים עם קשיי למידה שאינם תוצר ראשוני של נכות בראייה או בשמיעה, פיגור שכלי, הפרעה נפשית, חסך סביבתי או השפעה תרבותית מכיוון שהם מתקשים לקלוט, לארגן, לשמור, להבין ו/או לבטא גירויים המתקבלים באמצעות החושים השונים, כמו שמיעה וראייה.
במרבית המקרים, לקות למידה ספציפית באה לידי ביטוי בפער משמעותי בין היכולת ובין הביצוע בפועל באחד או יותר מהתחומים הבאים:
הבעה מילולית
הבעה בכתב
קריאה
כתיבה
הבנת הנקרא
הבנת הנשמע
חישוביים מתמטיים
היגיון מתמטי
לדוגמא, בעוד תלמידים וסטודנטים נדרשים לקריאה תקינה, יכולת להפיק משמעות מהטקסט ולהבין שאלות, יכולת הבנת הנשמע, תפקודי זיכרון תקינים ויכולת להביע את עצמם בכתב ובעל-פה, סוגי לקויות למידה שונים פוגעים ביכולת לצבור ידע, ביכולת החשיבה, בהבנה וביכולת הביטוי של האדם.
חשוב לציין, כי בשונה מלקות הוראה, המתארת שיטות הוראה שאינן מתאימות לתלמידים מסוימים ומקרים חריגים בהם תלמידים אינם מתקדמים בלמידה בהתאם לרמת כיתתם בשל התייחסות בעייתית מצד המורה, לקות למידה או הפרעת למידה הינה קושי מולד ממקור אורגני.

לקות למידה – הגדרה
זיהוי ואבחון לקויות למידה עשוי להיות תהליך מורכב מכיוון שישנם סוגי לקויות למידה רבים הנבדלים זה מזה בהשפעתם על תלמידים וסטודנטים שונים, כאשר אין תסמין או מאפיין אחד ויחיד שניתן להציג כהוכחה או הגדרה מוצקה לקיומה של לקות למידה ספציפית לפי DSM-5.
למשל, בעוד ילדים המאובחנים עם לקות בקריאה (דיסלקציה) בדרך כלל מפגינים ליקויים משמעותיים בקריאה ובכתיבה, מתקשים להבין מה אנשים אחרים אומרים ומתקשרים בקול רם, ילדים המתמודדים עם לקות למידה במתמטיקה (דיסקלקוליה) לרוב מגלים קשיים משמעותיים בלימודי חשבון, אלגברה וגיאומטריה.
בשל כך, הורים לילדים לקויי למידה צריכים להתחיל לדאוג ולנקוט בפעולה מיד כשהם או הצוות החינוכי של בית הספר מבחינים שקיימת חוסר אחידות עקבית ביכולתם של ילדים לשלוט במיומנויות בסיסיות מסוימות או מזהים מאפיינים שכיחים של לקות למידה בבית או בכיתה.
בנוסף, ישנם מספר סימני אזהרה ותסמינים נפוצים המעלים חשד לקיומם של ליקויי למידה אצל ילדים בגילאים שונים, אשר בעזרתם תוכלו לאתר קשיי למידה בשלב מוקדם ולנקוט במהירות בתוכנית התערבות מקצועית ובצעדים נוספים שמטרתם לסייע לילדיכם להתגבר על האתגרים הנוכחיים והעתידיים.
Bottom of Form
לקויות למידה – מאפיינים
ילדים עם לקויות למידה בגיל הרך נוטים להציג קשיים מתמשכים בהגיית מילים, במציאת המילה הנכונה, בחריזה, בלמידת האלף-בית, המספרים, הצבעים, הצורות וימי השבוע, במעקב אחר הוראות, בלמידת שיגרה, באחיזת גירים, עפרונות ומספריים, בצביעה בתוך הקווים, בקשירת נעליים, כפתור כפתורים בחולצה והתמודדות עם לחצנים ורוכסנים.
בהמשך, בתקופת בית הספר היסודי, תלמידים עם לקויות למידה בדרך כלל מתקשים מאוד בלמידת הקשר בין אותיות וצלילים, במיזוג צלילים לכדי יצירת מילים, בפירוק מילים לצלילים המרכיבים אותן, בלמידת מושגים בסיסיים במתמטיקה, באומדן זמנים ובזכירת רצפים.
כמו כן, סוגי ליקויי למידה רבים מאופיינים בלמידה איטית של מיומנויות חדשות, בלבול בין מילים בסיסיות בעת קריאה, שגיאות איות באופן עקבי ושגיאות לשוניות תכופות, סלידה מקריאה או כתיבה והימנעות מקריאה בקול.
בתקופת גיל ההתבגרות, הורים לילדים לקויי למידה לרוב מבחינים בקשיים משמעותיים בהבנת הנקרא, בהתבטאות בכתב, במיומנויות מתמטיות, בהתמודדות עם מבחנים הכוללים שאלות פתוחות או בעיות מילוליות ובמעקב אחר דיונים בכיתה.
מאפיינים נוספים של תלמידים לקויי למידה בתקופת חטיבת הביניים ובית הספר התיכון כוללים כתב יד חסר ארגון או לא תמיד קריא, יכולות ארגון נמוכות של חדר שינה ושיעורי בית, שולחן מבולגן ולא מאורגן, הבעת מחשבות בקול רם ואיות אותה המילה בדרכים שונות באותו המסמך.

סוגי לקויות למידה
מתן תשומת לב ראויה לאבני דרך התפתחותיות של תינוקות, פעוטות וילדים בגיל הרך מאפשרת להורים ולאנשי מקצוע לזהות סוגים שונים של לקויות למידה, שכן גילוי מוקדם של הבדלים התפתחותיים עשוי להוות עדות מוקדמת לקיומה של לקות למידה התפתחותית.
לכן, אף על פי כי עיכובים התפתחותיים לא תמיד נחשבים כתסמינים של ליקויי למידה התפתחותיים עד גיל מאוחר יותר, הורים המזהים תסמינים שכיחים בגיל צעיר יחסית צריכים לפנות להערכה מקצועית מקיפה ולבנות תוכנית התערבות מקצועית במידת הצורך.
כהורים לילדים צעירים, עליכם לזכור שקשיי למידה לרוב מתגלים לראשונה בתהליך רכישת מיומנויות היסוד של הקריאה, הכתיבה ו/או המתמטיקה ושאיתור מוקדם של לקות למידה התפתחותית באמצעות אבחון מקיף מוביל לכך שתהליך הטיפול יהיה קל ומהיר יותר, הן בהווה והן בעתיד.
סוגי ליקויי למידה
סוגי לקויות למידה אצל ילדים, בני נוער ומבוגרים לעתים קרובות מאוגדים לפי המיומנויות האקדמיות המושפעות מהם, כאשר ייתכנו מצבים בהם אנשים מאובחנים עם שני סוגים או יותר של לקויות למידה במקביל – מה שמכונה בשפה המקצועית ליקויי למידה רב-בעייתיים.
להלן מספר סוגי לקויות למידה נפוצים אצל תלמידים וסטודנטים:
דיסלקציה
דיסלקציה, המכונה גם לקות קריאה, מתבטאת בקשיי למידה בסיסיים המתרחשים כשקיים קושי בזיהוי והבנת הקשר בין צלילים, תנועות, אותיות ומילים, קשיים בהבנת הנקרא המתבטאים בחוסר יכולת להבין את המשמעות של מילים, משפטים, פסקאות ורעיונות, ליקויים במהירות ושטף הקריאה וכן באוצר מילים כללי דל ביותר.
דיסקלקוליה
דיסקלקוליה, המכונה גם לקות למידה במתמטיקה, משתנה מאוד בהתאם לנקודות החוזק והחולשה האחרות של האדם, כך שהיכולת המתמטית מושפעת באופן שונה מלקות שפתית, לקות למידה לא-מילולית (NVLD), קשיי קשב או קשיי התארגנות, ליקויים בתפיסה ובזיכרון חזותיים-מרחביים, אולם באופן כללי דיסקלקוליה מאופיינת בקשיים בהבנה הכמותית, בזכירה וארגון של מספרים, סימנים ולוח הכפל, בספירה בדילוגים, באומדן זמנים ובקריאת שעון.
דיסגרפיה
דיסגרפיה, המכונה גם לקות כתיבה, מתארת ליקויים בפעולה הגופנית של הכתיבה ו/או בפעולה הפסיכולוגית של הבנת המידע ועיבודו ומאופיינת בקושי גופני בהרכבת אותיות ומילים, בקושי בארגון המחשבות על פני הדף ובקשיים בסדר וארגון הכתיבה, בהעתקה מדויקת של אותיות ומילים, בעקביות האיות ובקוהרנטיות הנכתב.
לקות למידה לא-מילולית (NVLD)
לקות למידה לא-מילולית (NVLD) מאופיינת בליקויים משמעותיים בכישורים חברתיים ובקשיים מתמשכים במתמטיקה, בהבנת הנקרא, בכתיבה ו/או בתיאום מוטורי, כאשר אנשים המאובחנים עם לקות למידה לא-מילולית (NVLD) לעתים תכופות אינם מובנים היטב על ידי סביבתם בשל הקשיים האובייקטיביים שלהם.

This article is freely available for copying and distribution.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular